Historie klubu

Sportovní klub Union Vršovice patří mezi nejstarší oddíly v hlavním městě Praze - byl založen v roce 1913. Byl typickým dělnickým klubem již od doby svého založení a jen úsilí a obětavost jeho členů jej udržovala v činnosti.

Hned v začátcích ho však stihl těžký osud. Rok po jeho založení vypukla 1. světová válka. Většina jeho členů narukovala do armády, neboť klub byl založen mladými lidmi. Funkcionáři a hráči byli roztroušeni na srbské, ruské či italské frontě, a proto v průběhu první světové války nevykazoval činnost. Když skončila první světová válka většina jeho členů se z války nevrátila a tak vlastně v roce 1919 začínal znovu.

Za velkých potíží, vlastníma rukama, vybudovali jeho členové své hřiště v místech, kde jsou dnes automobilové opravny Auto Dojáček ve Vršovicích. V roce 1921 však dostal klub z pozemků výpověď. Klub se však nerozpadl a po nesmírném úsilí členů a za vydatné podpory Občanské záložny ve Vršovicích byl klubu pronajat pozemek u Botiče v místech, kde dnes stojí stadion Bohemians.

V těchto místech klub setrval až do roku 1929, kdy přišla další rána a to v podobě výpovědi. Nastalo další stěhovaní, tentokráte do Edenu. Ale i zde se fotbalisté Unionu dlouho neohřáli. Jeden jediný rok. Další hřiště pak bylo vybudováno v roce 1931 za Vozatajskými kasárnami, kde stánek Unionu zůstal až do roku 1976. 

Ve třicátých letech na území Vršovic působilo okolo deseti fotbalových klubů, z nichž do dneška přežil pouze náš Union Vršovice a Bohemians Praha. Po 45 letech se SK Union Vršovice znovu stěhoval na nynější hřiště v ulici Na vrších. 

Z historie je třeba připomenout, že v roce 1950, po násilném sjednocení tělovýchovy, se SK Union Vršovice přejmenoval na Spartak Vršovice ALBA a v roce 1953 byl včleněn do TJ Plynárna Michle a nesl jméno této TJ. Později při slučování malých jednot a zániku TJ Plynárna Michle byl klub začleněn do největší tělovýchovné jednoty ve Vršovicích, a to do TJ Spartak Kohinoor, kam byly předtím začleněny i zaniklé kluby a to Meteor Vršovice, Vršovický SK, AFK Waldes, Viktoria Vršovice a Slovan XIII. V roce 1969 se TJ Spartak Kohinoor změnil na TJ Praha Vršovice 1870, který se v roce 1991 přetransformoval na TJ SOKOL Praha Vršovice.    

Rok 1969
Rok 1969

Dne 10. 6. 1992 byl obnoven historický SK Union Vršovice na základě dohody o rozdělení uzavřené s TJ SOKOL zahájil samostatnou a nezávislou činnost. Dne 14. 7. 1995 byl změněn název našeho sportovního klubu dle hlavního sponzora na SK Actherm Vršovice. Všechna dlouhá léta činnosti byla vyplněna obětavou prací členů, kterým šlo vždy o zachovaní holého života klubu a jen díky této obětavosti mohlo v roce 1992 dojít k oživení činnosti zcela samostatného SK. Od roku 2006 se klub po odchodu hlavního sponzora opět přejmenoval na SK Union Vršovice. 

70.léta
70.léta

Po svém vzniku ve dvacátých letech začínal SK Union Vršovice v nejnižší soutěži tehdejší župy a to ve třetí třídě, ale rychle postoupil do vyšších soutěží. 

V sezóně 1937-1938 disponoval SK Union velice dobrým mužstvem k jehož oporám patřili J. Rys a mladý pozdější internacionál a hráč Bohemians Ferdinand Plánický. Vyhrál svoji II. třídu a postoupil do 1.B třídy Středočeské župy fotbalové, tedy mezi nejlepší amatéry. 

V průběhu své historie klub patřil mezi špičku pražské amatérské kopané. Nejvyšší soutěž, kterou klub dosáhl je Přebor Prahy, který hrálo A mužstvo dospělých do sezóny 2004/05, kdy bohužel sestoupilo do I. třídy. Tuto soutěž hrálo až do sezóny 2007/08, kdy dokázalo znovu vybojovat postup do nejvyšší pražské soutěže Přeboru Prahy. V roce 2019 sestoupil do 1.A.třídy.

Po celou dobu své činnosti byl klub založen na výchově vlastních mladých fotbalistů a na doplňování mužstev odchovanci z vlastní líhně. SK vždy disponoval žákovskými i dorosteneckými družstvy. 

V našem SK pracovali a pracují dobrovolní trenéři a vedoucí mužstev na amatérské bázi a jen díky jejich obětavosti se daří udržovat práci s mládeží na vysoké úrovni.