Sbírka na novou umělku aneb kupte si svůj kousek hřiště!

17.05.2022

Po mnoha měsících a letech snažení a žádostí se klubu konečně podařilo získat veškerá povolení a dotace na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem. Práce budou zahájeny již v květnu a umělka by měla být hotová do konce srpna tohoto roku.

Dotace, kterou jsme obdrželi, postačí na pokrytí většiny nákladů na vybudování hřiště a zbylou část musí uhradit klub ze svých prostředků. Vzhledem k tomu, že momentálně nedisponujeme celou částkou, kterou je potřeba doplatit, chtěli bychom Vám touto cestou nabídnout možnost být navždy uvedeni na sponzorské tabuli (plánek hřiště, kde bude Váš sektor pojmenován dle Vašeho přání), kterou umístíme na dobře viditelném místě v našem areálu.

Plánek s jednotlivými sektory, zatím v ručním provedení, zasíláme jako přílohu tohoto e-mailu. Cenová tabulka je uvedena níže v tomto mailu.

Věřím, že Vám stejně jako výboru klubu, záleží na tom, aby bylo naše hřiště pěkné, funkční a aby si naše děti zahráli na dobrém povrchu a šetřili tím své klouby a svůj kousek hřiště si zasponzorujete.

Zároveň nám kvalitní UMT dá možnost pořádání turnajů a přátelských utkání. Pokud byste věděli o někom mimo klub, kdo by chtěl přispět na dobrou věc, velmi to uvítáme.
Sektory do kterých bude vepsáno Vaše jméno + případný dovětek ( Forejtův plácek, Pavlíčkův flek, Šoporovo, Hanáci, Sojčí voliéra, Tomaidestán, Bellada Cabana, Barešov atd.) jsou za tento sponzorský dar:

PO 1000,- Kč

A,B,C,D 3000,- Kč
S 5000,- Kč
P 8000,- Kč
R a VS 10 000,- Kč
MV 15 000,- Kč
K 25 000,- Kč
VV 30 000,- Kč
Pojmenování umělky 200 000,- Kč nebo nejvyšší nabídce.

Jednotlivé sektory si můžete zakoupit jako jednotlivci, skupina, rodina, ročník, tým.
Děkuji a věřím, že budete nadšeně přispívat stejně jako dříve na novou hymnu.

Instrukce ke sponzorství: Na email sprava.forejt@seznam.cz mi napište o jaký sektor máte zájem a jak byste ho chtěli pojmenovat. Pošlete peníze na účet klubu 35-2408000257/0100. Do poznámky uveďte své jméno a UMT. Předseda klubu Vám následně, pokud to bude Vaše přání, může vystavit potvrzení/darovací smlouvu pro daňové účely.

Za výbor Unionu Vršovice
Láďa Forejt